Thema's

THEMA'S

Winkelen als vrijetijdsbesteding


Winkelen, recreatief winkelen, funshoppen: het is nog steeds een van de meest favoriete tijdsbestedingen.


Dat is mooi, want dat betekent voor de detailhandelssector dat er veel marktkansen liggen. Wel stelt de consument steeds meer en hogere kwaliteitseisen aan de winkel en aan de omgeving. Daarnaast is de concurrentie om de vrije tijd van de consument groot. Het wordt voor de detailhandel steeds belangrijker om grip te houden op de wensen van de consument en om op de juiste momenten vernieuwingen door te voeren.


Gemeentelijk (detailhandels) beleidGemeentelijk detailhandelsbeleid richt zich op de gewenste gemeentelijke detailhandelsstructuur voor de komende jaren, om zich zo naar de regio toe duidelijk te profileren.


In zo'n structuur is op lokaal niveau het aanbod vaak gericht op de plaatselijke behoeften, op gemeentelijk niveau biedt het detailhandelsaanbod idealiter meer diversiteit in gemeente en zelfs regio. Met sterk onderscheidend vermogen van het aanbod ten opzichte van omliggende regiocentra. Het streven is zoveel mogelijk onderlinge samenhang binnen de gemeente en een duidelijk herkenbare aanbodstructuur naar buiten de gemeente.


Detailhandelsbeleid is verankerd in een bredere economische visie. Zo krijgt de detailhandel vanuit een integrale beleidsvisie een goede plek in de gemeentelijke economie.  Het gaat om integraal beleid voor consumentgerichte (online en offline!) functies als winkels, horeca, ambulante handel en toerisme.

Consumentengedrag, meer dan alleen kwantiteitVoor de consument geldt uiteindelijk natuurlijk maar een ding, hij/zij wil waar voor zijn geld. Maar voordat de consument in de winkel tot kopen overgaat, heeft hij/zij al veel bewuste en onbewuste beslissingen genomen.


De koop wordt door veel factoren beïnvloed, en dat is niet alleen prijs. Vanuit 'emotie-economie' is steeds meer bekend over de wijze waarop een consument een beslissing neemt. Belangrijk hierbij is het belevenisaspect. Het gevoel dat een consument heeft tijdens het winkelen, in een winkelgebied of zelfs bij het surfen op internetsites.

Tijd dus om bij het positioneren van winkelgebieden of het opstellen van detailhandelsvisies niet alleen te letten op kwantiteiten: het feitelijk gedrag (de koopstromen), maar ook op de kwaliteiten van winkels en winkelgebieden.

CONTACTGEGEVENS

Botenpad 25

2235 CL Valkenburg

06 18775475

PROFIEL

NSI is in 2006 opgericht door Nienke Sipma. Het bedrijf heeft veel ervaring op het gebied van ruimtelijk economisch onderzoek en advies. NSI streeft naar kwalitatief hoogwaardige rapportages en adviezen. Advies gebaseerd op (bestaand of zelf uitgevoerd) onderzoek. NSI werkt zelfstandig en ook in samenwerking met andere partners.

© Copyright 2016. All Rights Reserved.