Home

NSI Ruimtelijk Economisch Advies

Advisering voor uw ruimtelijk economische vraagstukken

NSI BIEDT:  • Detailhandelsvisie voor gemeentelijk of regionaal beleid
  • Structuurvisie detailhandel of ambulante handel
  • Toekomstvisie voor een binnenstad, winkelcentrum, bedrijventerrein of warenmarkt
  • Haalbaarheidsonderzoek bij renovatie, uitbreiding of nieuwbouw van centra en clustering van consumentgerichte voorzieningen
  • Branchegericht onderzoek en advies
  • Visie op voorzieningen in kleine kernen

CONTACTGEGEVENS

Botenpad 25

2235 CL Valkenburg

06 18775475

PROFIEL

NSI is in 2006 opgericht door Nienke Sipma. Het bedrijf heeft veel ervaring op het gebied van ruimtelijk economisch onderzoek en advies. NSI streeft naar kwalitatief hoogwaardige rapportages en adviezen. Advies gebaseerd op (bestaand of zelf uitgevoerd) onderzoek. NSI werkt zelfstandig en ook in samenwerking met andere partners.

© Copyright 2016. All Rights Reserved.